Organisaties & teams

Een organisatie kan floreren als medewerkers zich goed voelen en de kans krijgen om het beste van zichzelf te geven. Hoe voorkom je uitval van personeel of langdurig ziekteverlof?Hoe kan je bedrijf zich duurzaam ontwikkelen?

Ik breng structuur en inzicht van mogelijkheden in jouw organisatie of team. Door zorgvuldig om te gaan met wat de teamleden uitspreken, leren we naar elkaar te luisteren.

Bij aanvang kijken we naar de situatie van dit moment en staan we stil waar het in wezen over gaat. Als ankerpunt formuleren we de vraag die openheid en richting geeft om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen. Ik zorg voor transparantie van het communicatieproces en individuele talenten worden in kaart gebracht. Gaandeweg wordt duidelijk wat haalbaar is en welke keuzes moeten worden gemaakt. Ik ondersteun vooruitgang met concrete tools. We maken met het hele team afspraken of formuleren deadlines voor de toekomst om de samenwerking te versterken. Dit zorgt voor groei die ons als individu overstijgt.

Het geheel is meer dan de som van de delen

Als werkgever kan je werknemers doorverwijzen voor loopbaanbegeleiding