Privacybeleid

Juridische kennisgeving

Deze website is eigendom van Debbie Van Grieken

Bedrijfsgegevens: Debbie Van Grieken Jan van Hembysebolwerk 4/002 9000 Gent Tel: 09 233 14 08 Mail: debbie@biografischcoach.be Ondernemingsnummer: BTW BE 0568.478.693 Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

Doel van deze website

Deze website heeft als doel iedereen kennis te laten maken met de diensten van Debbie Van Grieken

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, zijnde foto's, logo's, teksten, tekeningen, data, bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Debbie Van Grieken of rechthoudende derden. Deze zijn enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, verkoop, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is verboden.

Aansprakelijkheidsbeperking

Ik stel alles in het werk om de inhoud van deze website steeds zo correct en volledig mogelijk te houden. Ik kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact met mij opnemen ter correctie van de aangeboden informatie.

Alle verstrekte inhoud is van algemene aard en kan dus niet als advies worden beschouwd.

Debbie Van Grieken kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.

Debbie Van Grieken kan in geen geval tegenover wie dan ook voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, aansprakelijk gesteld worden.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Dit betekent echter niet dat Debbie Van Grieken de inhoud daarvan goedkeurt en/of controleert. Debbie Van Grieken kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan. Het is aangeraden steeds de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld bij het verlaten van deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent.

Privacy

Uw privacy is belangrijk, daarom is de meeste informatie op deze website beschikbaar zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet achterlaten.

Wanneer u contact wenst op te nemen is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om uw vragen vlot te kunnen beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden en blijven bewaard zolang dit nodig wordt geacht om de gewenste doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent.

U beschikt uiteraard over het recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens mits bewijs van uw identiteit (bv. aan de hand van een kopie van uw identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend bezorgt te worden. Dit kan via info@debbievangrieken.be of via het postadres. Uw gegevens worden dan zo spoedig mogelijk bijgewerkt.

Indien u daaromtrent vragen of klachten heeft kan u contact opnemen via de gegevens die vermeld werden bovenaan deze pagina.