Kinderen

Vanaf 7 jaar.

Maak jij je zorgen om je kind. Bijvoorbeeld omdat het zich afsluit of negatieve gedachten heeft? Of het soms onbegrijpelijk gedrag vertoont? Heeft het moeite in omgang met vriendjes of met anderen? Is je kind vaak bang of snel overprikkeld?

Je kind helpen zodat het op een golf van zelfvertrouwen in de wereld kan staan, is een wens van elke ouder. Heb je hierbij moeilijkheden, dan kijk ik graag mee welke stappen nodig zijn om tot verandering te komen.

In een eerste ontmoeting maak ik kennis met de ouder(s) samen met het kind, luister ik waar de vraag juist over gaat, en zet het individueel gesprek met het kind verder. Hierbij maak ik gebruik van tekeningen, opstellingen van situaties met kleine voorwerpen of we gaan naar buiten. Zo komen we op een luchtige manier met elkaar in gesprek. Vanuit verbinding ontstaat diepgang in het proces dat stapsgewijs wordt opgebouwd.

Na elke sessie geef ik jouw kind een passende opdracht als tool of houvast om te experimenteren en andere ervaringen op te doen. Hierbij word je als ouder(s) nauw betrokken en moedigen wij samen je kind aan om hiermee aan de slag te gaan.

Praktisch:

De gemiddelde duur van een sessie is 75 minuten. We starten samen, dan ga ik met je kind individueel aan de slag en we sluiten weer met elkaar af. Afhankelijk van de nood maak ik een schriftelijke weergave van het proces. Telefonisch overleg is eveneens mogelijk. Ouders kunnen ook voor zichzelf een sessie inplannen, dit is zeer waardevol. Een traject bestaat tussen 2 tot 5 sessies.